Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Basım Teknikleri Dersi İptali Hk.

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Yeşim ÇELİKHAN KORKMAZ tarafından 16.05.2019 tarihinde yapılması planlanan Basım Teknikleri dersi öğretim üyesinin mazereti sebebiyle iptal edilmiştir. Dersin telafi tarihi ilgili öğretim üyesi tarafından daha sonradan duyurulacaktır.

Geri Tüm Duyurular