Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

DERS İPTALLERİ HK.

İşletme-Yönetim ve Organizasyon doktora programında 19.09.2019 tarihinde Doç.Dr. Sezer Cihan GÜNAYDIN tarafından yapılması planlanan ''Örgütsel Davranış'' dersi öğretim üyesinin mazereti sebebi ile iptal edilmiştir. Dersin telafisi öğretim üyesi tarafından daha sonra duyurulacaktır.

Muhasebe ve Denetim yüksek lisans programında 21.09.2019 tarihinde Prof.Dr. Kadir DABBAĞOĞLU tarafından yapılması planlanan ''Uluslararası Denetim Standartları'' ve ''İç Kontrol Sistemi'' dersleri öğretim üyesinin mazereti sebebi ile iptal edilmiştir. Dersin telafisi öğretim üyesi tarafından daha sonra duyurulacaktır.

Geri Tüm Duyurular