Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

İnsan Kaynakları ve Yönetimi Bölümü İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi İptali Hk.

Dr. Öğr. Üyesi Seçil Gürün KARATEPE tarafından 16.05.2019 tarihinde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bölümünde yapılması planlanan İnsan Kaynakları Yönetimi dersi öğretim üyesinin mazereti sebebi ile iptal edilmiştir. Telafi tarihi daha sonra ilgili öğretim üyesi tarafından duyurulacaktır.

Geri Tüm Duyurular