Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı Ders İptali Hakkında

Dr.Öğr.Üyesi Bora YILDIZ tarafından 25.09.2018 (SALI)  tarihinde yapılması planlanan ''İş Analizi, İş Tasarımı, İş Değerlemesi ve İnsan Kaynakları Planlaması' dersi öğretim üyesinin mazereti sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Dersin telafi tarihi öğretim üyesi tarafından daha sonra duyurulacaktır.
 

Geri Tüm Duyurular