Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı İşgören Temini Seçimi Mülakat Teknikleri Ders İptali Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Çiğdem MERCANLIOĞLU tarafından 26 Aralık 2018 Çarşamba günü yapılması planlanan İşgören Temini Seçimi Mülakat Teknikleri dersi, öğretim üyesinin mazereti sebebiyle iptal edilmiştir. Telafi tarihi öğretim üyesi tarafından daha sonra duyurulacaktır. 

Geri Tüm Duyurular