Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı '' Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi '' Ders İptali Hk.

Dr.Öğr.Üyesi Esra AYDIN GÖKTEPE tarafından 10 Ekim 2019, Perşembe günü yapılması planlanan Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi dersi, öğretim üyesinin mazereti sebebiyle iptal edilmiştir. Dersin telafi tarihi, ilgili öğretim üyesi tarafından daha sonra duyurulacaktır.

Geri Tüm Duyurular