Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

İşletme-Yönetim Organizasyon Doktora Programı Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Ders İptali ve Telafisi Hakkında

Prof. Dr. Gönen DÜNDAR tarafından 20 Nisan 2019, Cumartesi günü yapılması planlanan Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi dersi, öğretim üyesinin mazereti sebebiyle iptal edilmiştir. 

İlgili dersin telafisi 27 Nisan 2019, Cumartesi günü saat 09:00-12:00 arasında Z-105 No.lu sınıfta yapılacaktır.

Geri Tüm Duyurular