Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

İşletme Yönetim ve Organizasyon - İşletme Muhasebe ve Finansman Doktora Programları İleri Araştırma Yöntemleri Ders İptali Hk.

Doç. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU tarafından 30 Eylül 2019, Pazartesi günü yapılması planlanan İleri Araştırma Yöntemleri dersi, öğretim üyesinin mazereti sebebiyle iptal edilmiştir. Dersin telafi tarihi, ilgili öğretim üyesi tarafından daha sonra duyurulacaktır.

Geri Tüm Duyurular