Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

İşletme Yönetimi Bölümü İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi İptali Hk.

Dr. Öğr. Üyesi Seçil Gürün KARATEPE tarafından 16.05.2019 tarihinde İşletme Yönetimi bölümünde yapılması planlanan İnsan Kaynakları Yönetimi dersi öğretim üyesinin mazereti sebebi ile iptal edilmiştir. Telafi tarihi ilgili öğretim görevlisi tarafından daha sonra duyurulacaktır.

Geri Tüm Duyurular