Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı İnsan Kaynakları Yönetimi Ders İptali Hk.

Dr. Öğr. Üyesi Seçil GÜRÜN KARATEPE tarafından 14.05.2019 Salı günü yapılması planlanan ''İnsan Kaynakları Yönetimi'' dersi, öğretim üyesinin mazereti sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Dersin telafi tarihi ilgili öğretim üyesi tarafından daha sonra duyurulacaktır.

Geri Tüm Duyurular