Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı Seminer Dersi İptali Hakkında

Doç. Dr. Aslı ALBAYRAK tarafından 14 Aralık 2018 tarihinde yapılması planlanan Seminer dersi, öğretim üyesinin mazereti sebebiyle iptal edilmiştir. Dersin telafi tarihi öğretim üyesi tarafından daha sonra duyurulacaktır. 

Geri Tüm Duyurular