Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Klasik Türk Edebiyatı Metinleri Dersi İptali Hk.

Prof. Dr. Muhammet Nur DOĞAN tarafından 02.05.2019 tarihinde yapılması planlanan Klasik Türk Edebiyatı Metinleri dersi öğretim üyesinin mazereti sebebi ile iptal edilmiştir. Telafi tarihi ilgili öğretim elemanı tarafından daha sonradan duyurulacaktır.

Geri Tüm Duyurular