Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı Bitirme Projesi Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Ceylin ÖZCAN tarafından, 7 Mayıs 2019 Salı günü saat 15:00’da yapılması planlanan Bitirme Projesi Toplantısı, öğretim üyesinin sağlık problemi sebebiyle iptal edilmiştir. Toplantı, 10 Mayıs 2019 Cuma günü saat 14:00'da yapılacaktır.

Geri Tüm Duyurular