Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans/Doktora Diplomaları Hakkında

Yüksek Öğretim Kurulu' nun 16.01.2018 tarihli yazısına istinaden Klinik Psikoloji Yüksek Lisans ve Doktora programlarının diploma alımları durdurulmuş olup Sağlık Bakanlığı' ndan onay beklenmektedir. Sağlık Bakanlığı Onayı' ndan sonra, öğrencilerimize diploma alımı için ayrıca bir duyuru yapılacaktır. İlgili yazı için lütfen tıklayınız.

Geri Tüm Duyurular