Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Nöropsikolojik Değerlendirme Ders İptali Hakkında

Doç. Dr. Pınar KURT tarafından 25.10.2018 Perşembe günü yapılması planlanan Nöropsikolojik Değerlendirme dersi, öğretim üyesinin mazereti sebebiyle iptal edilmiştir.  Dersin telafi tarihi öğretim üyesi tarafından daha sonra duyurulacaktır.

Geri Tüm Duyurular