Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Proje Toplantısı Hakkında

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Bitirme Projesi toplantısı, Dr. Öğr. Üyesi Ceylin ÖZCAN tarafından 4 Mart 2019 Pazartesi günü saat 14.00’da yapılacaktır.

Geri Tüm Duyurular