Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı Kültür Değişimleri Ders İptali Hakkında

Doç. Dr. Birol CAYMAZ tarafından 05 Aralık 2018 Çarşamba günü yapılması planlanan Kültür Değişimleri dersi, öğretim üyesinin mazereti sebebiyle iptal edilmiştir. Dersin telafisi 08 Aralık 2018 Cumartesi günü 12.00'da C203 no'lu sınıfta yapılacaktır.

Geri Tüm Duyurular