Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı Kültürel Araştırma Yöntemleri Ders İptali Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Dilge KODAK tarafından 07 Mart 2019 Perşembe günü yapılması planlanan Kültürel Araştırma Yöntemleri dersi, öğretim üyesinin mazereti sebebiyle iptal edilmiştir. Dersin telafi tarihi öğretim üyesi tarafından daha sonra duyurulacaktır. 

Geri Tüm Duyurular