Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı Kültürel Araştırma Yöntemleri Ders İptali Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Dilge KODAK tarafından 04 Nisan 2019, Perşembe günü yapılması planlanan Kültürel Araştırma Yöntemleri dersi, öğretim üyesinin mazereti sebebiyle iptal edilmiştir.

İlgili dersin telafi tarihi öğretim üyesi tarafından daha sonra duyurulacaktır. 

Geri Tüm Duyurular