Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı Kültürel Araştırma Yöntemleri Ders İptali Hk.

Dr. Öğr. Üyesi Dilge KODAK tarafından 09 Mayıs 2019, Perşembe günü yapılması planlanan Kültürel Araştırma Yöntemleri dersi, öğretim üyesinin mazereti sebebiyle iptal edilmiştir. Dersin telafi tarihi ilgili öğretim üyesi tarafından daha sonra duyurulacaktır. 

Geri Tüm Duyurular