Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı Kültürlerarası İletişim Ders İptali Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAKIN tarafından 25.10.2018 Perşembe günü yapılması planlanan Kültürlerarası İletişim dersi, öğretim üyesinin mazereti sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Dersin telafi tarihi öğretim üyesi tarafından daha sonra duyurulacaktır. 

Geri Tüm Duyurular