Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı Kültürlerarası İletişim Ders İptali Hk.

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÖNDER MEMİŞ tarafından 16 Eylül 2019, Pazartesi günü yapılması planlanan Kültürlerarası İletişim dersi, öğretim üyesinin mazereti sebebiyle iptal edilmiştir. Dersin telafi tarihi, ilgili öğretim üyesi tarafından daha sonra duyurulacaktır.

Geri Tüm Duyurular