Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı Medya ve Toplumsal Cinsiyet Ders İptali Hk.

Dr. Öğr. Üyesi Güven ÖZDOYRAN tarafından 25 Eylül 2019, Çarşamba günü yapılması planlanan Medya ve Toplumsal Cinsiyet dersi, öğretim üyesinin mazereti sebebiyle iptal edilmiştir. Dersin telafi tarihi, ilgili öğretim üyesi tarafından daha sonra duyurulacaktır.

Geri Tüm Duyurular