Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı Sayısal Kültür Ders İptali Hk.

Dr. Öğr. Üyesi Kenan DUMAN tarafından 13 Mayıs 2019, Pazartesi günü yapılması planlanan Sayısal Kültür dersi, öğretim üyesinin mazereti sebebiyle iptal edilmiştir. Dersin telafi tarihi, ilgili öğretim üyesi tarafından daha sonra duyurulacaktır.

Geri Tüm Duyurular