Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı Sinema ve Kültürel Temsiller Ders İptali Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Güven ÖZDOYRAN tarafından 05 Mart 2019 Salı günü yapılması planlanan Sinema ve Kültürel Temsiller dersi, öğretim üyesinin mazereti sebebiyle iptal edilmiştir. Dersin telafi tarihi öğretim üyesi tarafından daha sonra duyurulacaktır.

Geri Tüm Duyurular