Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı Türk Vergi Sistemine Genel Bakış Ders İptali Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Halit FİKİR tarafından 03.11.2018 Cumartesi günü yapılması planlanan tüm dersler, öğretim üyesinin mazereti sebebiyle iptal edilmiştir.  Derslerin telafi tarihi öğretim üyesi tarafından daha sonra duyurulacaktır.

Geri Tüm Duyurular