Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çocuk İstismarı ve İhmali ile Ruhsal Travma Ders İptalleri Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Belma GÖLGE tarafından 04 Mayıs 2019, Cumartesi günü yapılması planlanan tüm dersler öğretim üyesinin mazereti sebebiyle iptal edilmiştir. Derslerin telafi tarihleri öğretim üyesi tarafından daha sonra duyurulacaktır.

Geri Tüm Duyurular