Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Psikoloji Yüksek Lisans Programı İleri Araştırma Yöntemleri Ders İptali Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Alp Giray KAYA tarafından 18 Şubat 2019 Pazartesi günü yapılması planlanan İleri Araştırma Yöntemleri dersi iptal edilmiştir. Dersin telafi tarihi öğretim üyesi tarafından daha sonra duyurulacaktır. 

Geri Tüm Duyurular