Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı Feminist Kuram ve Metodoloji Ders İptali Hakkında

Doç. Dr. Feryal Delfin SAYGILIGİL tarafından 18 Şubat 2019 Pazartesi günü yapılması planlanan Feminist Kuram ve Metodoloji dersi, öğretim üyesinin mazereti sebebiyle iptal edilmiştir. Dersin telafi tarihi öğretim üyesi tarafından daha sonra duyurulacaktır.  

Geri Tüm Duyurular