Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Stratejik Yönetim Dersinin Telafisi Hk.

Dr. Öğr. Üyesi Bülent DEMİR tarafından 1 Mayıs Çarşamba günü yapılamayan Stratejik Yönetim dersinin telafisi, 29 Mayıs Çarşamba günü 18.00-21.00 saatleri arasında A-206 No.lu sınıfta yapılacaktır.

Geri Tüm Duyurular