Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Uluslararası Girişimcilik Dersi İptali Hk.

Prof. Dr. Ali AKDEMİR tarafından 02.05.2019 tarihinde verilmesi planlanan Uluslararası Girişimcilik dersi, öğretim üyesinin mazereti sebebiyle iptal edilmiştir. Telafi tarihi öğretim elemanı tarafından daha sonradan duyurulacaktır.

Geri Tüm Duyurular