Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı; Seminer, Bitirme Projesi, Karşılaştırmalı Açıdan Türk Siyasal Hayatı Ders İptalleri Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Volkan TATAR tarafından 25-29 Mart 2019 tarihleri arasında tüm yüksek lisans ve doktora programında yapılması planlanan dersler iptal edilmiştir. Derslerin telafi tarihi, ilgili öğretim üyesince daha sonra duyurulacaktır.

Geri Tüm Duyurular