Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı Seminer Dersinin İptali ve Telafisi Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Canan ÖZCAN tarafından 19.10.2018 Cuma günü yapılması planlanan Seminer dersi, öğretim üyesinin mazereti sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Dersin telafisi 02.11.2018 Cuma günü saat 15.00'da yapılacaktır.

Geri Tüm Duyurular