Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı E-Ticaret Uygulamaları Ders İptali Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Yağmur ÖZYER AKSOY tarafından 18 Mart 2019 Pazartesi günü yapılması planlanan E-Ticaret Uygulamaları dersi, öğretim üyesinin mazereti sebebiyle iptal edilmiştir. Dersin telafi tarihi öğretim üyesi tarafından daha sonra duyurulacaktır.

Geri Tüm Duyurular