Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı Tedarik Zinciri Yönetimi Ders İptali Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Aynur ACER tarafından 22 Kasım 2018 Perşembe günü yapılması planlanan Tedarik Zinciri Yönetimi dersi, öğretim üyesinin mazereti sebebiyle iptal edilmiştir. Dersin telafi tarihi öğretim üyesi tarafından daha sonra duyurulacaktır.

Geri Tüm Duyurular