Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı Türkiye'de Dış Ticaret Yönetimi Ders İptali Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Aylin ERDOĞDU tarafından 23 Kasım 2018 Cuma günü yapılması planlanan Türkiye'de Dış Ticaret Yönetimi dersi, öğretim üyesinin yurt dışında bulunacak olması nedeniyle iptal edilmiştir. Dersin telafi tarihi öğretim üyesi tarafından daha sonra duyurulacaktır. 

Geri Tüm Duyurular