Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı Uluslararası Girişimcilik Ders İptali Hakkında

Prof. Dr. Tuğba KARABULUT tarafından 27.10.2018 Cumartesi günü yapılması planlanan Uluslararası Girişimcilik dersi, öğretim üyesinin mazereti sebebiyle iptal edilmiştir.  Dersin telafi tarihi öğretim üyesi tarafından daha sonra duyurulacaktır.

Geri Tüm Duyurular