Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı ''Uluslararası Ticaret Hukuku'' Ders İptali Hakkında

Dr.Öğr.Üyesi Didem GÖÇ GÜRBÜZ tarafından 05.10.2018 (CUMA) tarihinde yapılması planlanan ''Uluslararası Ticaret Hukuku'' dersi öğretim üyesinin mazereti sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Dersin telafi tarihi öğretim üyesi tarafından daha sonra duyurulacaktır.   

Geri Tüm Duyurular