Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı Uluslararası Ticaret Hukuku Ders İptali Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Didem GÖÇ GÜRBÜZ tarafından 01 Mart 2019 Cuma günü yapılması planlanan Ticaret Hukuku dersi öğretim üyesinin mazereti sebebiyle iptal edilmiştir. Dersin telafi tarihi öğretim üyesi tarafından daha sonra duyurulacaktır.

Geri Tüm Duyurular