Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Yönetim ve Organizasyon Dersi İptali Hk.

Dr. Öğr. Üyesi Esra Aydın GÖKTEPE tarafından 29.04.2019 tarihinde verilmesi planlanan Yönetim ve Organizasyon dersi, öğretim üyesinin mazereti sebebiyle iptal edilmiştir. Dersin telafisi 03.05.2019 tarihinde 18.00-21.00 saatleri arasında Z-107 sınıfında yapılacaktır.

Geri Tüm Duyurular