Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyurular

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı '' Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi '' Ders İptali Hk.
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı '' Türk Dış Politikası '' Ders İptali Hk.
Psikoloji Yüksek Lisans (Tezsiz) Proje Danışmanları Hk.
Psikoloji Yüksek Lisans Programı Fizyolojik Psikoloji Ders İptali Hk.
Ders İptalleri Hk.
İşletme Yönetim ve Organizasyon - İşletme Muhasebe ve Finansman Doktora Programları İleri Araştırma Yöntemleri Ders İptali Hk.
KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ŞEMA TERAPİ DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
26.09.2019 Ders İptali Hk.
KLİNİK PSİKOLOJİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KAYITLI OLUP BİTİRME PROJESİ DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Sinema ve Modernizm Ders İptali Hk.
Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı Medya ve Toplumsal Cinsiyet Ders İptali Hk.
Güncel Ders Programı
Ders İptali Hk.
Psikoloji Ders İptali Hk.
DERS İPTALLERİ HK.
Psikoloji-Klinik Psikoloji Doktora Programı ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Süpervizyon Adresleri Hk.
İşletme-Yönetim ve Organizasyon Doktora Programları Seminer Ders İptali Hk.
Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı Kültürlerarası İletişim Ders İptali Hk.
PSİKOLOJİ-KLİNİK PSİKOLOJİ DOKTORA PROGRAMI SEMİNER DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEMİNER DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
Otomasyondan Ders Seçimi Yapamayan Öğrencilerin Dikkatine
Yüksek Lisans ve Doktora Programları Tezli-Tezsiz, Özel-Asil Geçiş Sonuçları Hakkında
2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Ders Programı ve Ders Seçimleri Hakkında Bilgilendirme
2019-2020 Akademik yılı Güz Dönemi Psikoloji ABD Ders Programı
Psikoloji Ana Bilim Dalı Ders Kayıt Programı Hakkında
Yüksek Lisans ve Doktora Programları Ders Seçimleri Hakkında
Bütünleme Sınavları Hk.
Psikoloji-Klinik Psikoloji Doktora Programı Yeterlilik Yazılı Sınav Sonuçları Hk.
Psikoloji-Klinik Psikoloji Doktora Programı Yeterlik Sınavı Hk.
İşletme -Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı Yeterlik Sınavı Hk.
İşletme -Muhasebe ve Finansman Doktora Programı Yeterlik Sınavı Hk.
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi Final Sınavı Hk.
Ruhsal Tramva ile Çocuk İstismarı ve İhlali Dersleri Telafisi Hk.
Stratejik Yönetim Dersinin Telafisi Hk.
Biyoistatistik Dersi İptali Hk.
İşletme Yönetimi Bölümü İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi İptali Hk.
Basım Teknikleri Dersi İptali Hk.
İnsan Kaynakları ve Yönetimi Bölümü İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi İptali Hk.
Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı Sayısal Kültür Ders İptali Hk.
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı İnsan Kaynakları Yönetimi Ders İptali Hk.
İşletme-Doktora Seminer Dersi Tarih Değişikliği Hk.
Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı Kültürel Araştırma Yöntemleri Ders İptali Hk.
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Telafi Dersi Hk.
Bilanço Hesaplarının Vergisel Denetimi Telafi Dersi Hk.
Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı Bitirme Projesi Hakkında
Doktora Tez Ödülleri Hk
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı Siyasi Tarih Ders İptali Hakkında
Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı Bitirme Projesi Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine
Klasik Türk Edebiyatı Metinleri Dersi İptali Hk.
Liderlik Teorileri Dersi İptali Hk.
Uluslararası Girişimcilik Dersi İptali Hk.
İleri Klinik Psikoloji Dersi İptali Hk.
Yönetim ve Organizasyon Dersi İptali Hk.
Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çocuk İstismarı ve İhmali ile Ruhsal Travma Ders İptalleri Hakkında
Kayıt Dondurma Sonuçları Hakkında
İşletme-Yönetim Organizasyon Doktora Programı Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Ders İptali ve Telafisi Hakkında
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı Uluslararası Siyasi İktisat Dersi Vize Sınavı Hakkında
Otel Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı Otel İşletmelerinde Kurumsal İletişim Dersi Vize Sınavı Hakkında.
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı Afet Yönetimi Dersi Vize Sınavı Hakkında
Psikoloji Yüksek Lisans Programı Bilimsel Hazırlık Fizyolojik Psikoloji Dersi Hakkında
Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı Kültürel Araştırma Yöntemleri Ders İptali Hakkında
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (Tezsiz) Programı Bitirme Projesi Hakkında
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Seminer Dersi Hakkında
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı Yerel Yönetimlerde Bütçe ve Uygulamaları Dersi Vize Sınavı Hakkında
Lisansüstü Programdan İlişiğinin Kesildiğinin Bildirilmesi Hakkında
Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı; Seminer, Bitirme Projesi, Karşılaştırmalı Açıdan Türk Siyasal Hayatı Ders İptalleri Hakkında
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı Siyasi Tarih Ders İptali Hakkında
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı E-Ticaret Uygulamaları Ders İptali Hakkında
Ruhsal Travma Dersini Alanların Dikkatine
Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı Bitirme Projesi Hakkında
Grafik Tasarımı Yüksek Lisans Programı Reklam Grafiği ve Tipografi Ders İptalleri Hakkında
13.03.2019 Tarihindeki Yüksek Lisans ve Doktora Programları Derslerinin Devamlılığı Hakkında
Yüksek Lisans Programları Konu Öneri Formları Hakkında
İşletme Anabilim Dalı Küresel Girişimcilik İşbirliği ve Ortaklık Yönetimi ile Seminer Ders İptalleri Hakkında
Yükseköğretim Kalite Kurulu'na Öğrenci Üye Belirlenmesi Hakkında
Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı Kültürel Araştırma Yöntemleri Ders İptali Hakkında
Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı Sinema ve Kültürel Temsiller Ders İptali Hakkında
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çocuk İstismarı ve İhmali ile Ruhsal Travma Ders İptalleri Hakkında
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı Uluslararası Ticaret Hukuku Ders İptali Hakkında
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Proje Toplantısı Hakkında
2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Ders Programı ve Ders Seçimleri Hakkında Bilgilendirme
Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı Eski Anadolu Türkçesinin Meseleleri Ders İptali Hakkında
Grafik Tasarımı Yüksek Lisans Programı Reklam Grafiği ve Tipografi Ders İptalleri Hakkında
Klinik Psikoloji Çocuk-Ergen Yüksek Lisans Programı Ders İptalleri Hakkında
Psikoloji Yüksek Lisans Programı İleri Araştırma Yöntemleri Ders İptali Hakkında
Sosyoloji Yüksek Lisans Programı Feminist Kuram ve Metodoloji Ders İptali Hakkında
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Seminer Dersi Hakkında
Psikoloji-Klinik Psikoloji Doktora Seminer Dersi Hakkında
Klinik Psikoloji Çocuk-Ergen Yüksek Lisans Programı Hakkında
2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Kayıt Tarihleri Hakkında
ALES Sınav Sonuçlarının Geçerliliği Hakkında
2018-2019 Bahar Dönemi Psikoloji - Klinik Psikoloji Yüksek Lisans ve Psikoloji - Klinik Psikoloji Doktora Programları Ders Seçimleri Hakkında
2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi Bütünleme Sınavları Hakkında
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Diplomaları Hakkında
Grafik Tasarımı Yüksek Lisans Programı Görsel Okuma Yöntemleri I-II Derslerinin Final Sınavları Hakkında
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı İşgören Temini Seçimi Mülakat Teknikleri Ders İptali Hakkında
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı İşletme Yönetimi Ders İptali Hakkında
Yılbaşı Tatili Hakkında
İşletme-Yönetim Organizasyon Doktora Programı Örgütsel Davranış Ders İptali Hakkında
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı Uluslararası Siyasi İktisat Ders Günü Değişikliği Hakkında
Grafik Tasarımı Yüksek Lisans Programı ve Sanatta Yeterlik Programı Reklam Grafiği Ders İptali Hakkında
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Proje Toplantısı Hakkında
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı Siyasi Tarih ve Türk Dış Politikası Ders İptalleri Hakkında
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı Seminer Dersi İptali Hakkında
Grafik Tasarımı Yüksek Lisans Programı Görsel Okuma Yöntemleri I-II Ders İptalleri Hakkında
Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı Denetim Teorisi ve Uygulamaları Ders İptali Hakkında
Yeterlik Sınavı Hakkında Bilgilendirme
Psikoloji Yüksek Lisans Programı Kişilik Kuramları, Öğrenme Psikolojisi ve Psikopatoloji Ders İptalleri Hakkında
Doktora Yeterlik Sınavı Başvuruları Hakkında
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı Uluslararası Girişimcilik Ders İptali Hakkında
Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı Kültür Değişimleri Ders İptali Hakkında
İşletme-Yönetim Organizasyon Doktora Programı Küresel Girişimcilik İşbirliği ve Ortaklık Yönetimi Seminer Ders İptalleri Hakkında
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı İnsan Kaynakları Yönetimi Ders İptali Hakkında
Yüksek Lisans Programları Konu Öneri Formları Hakkında
Yüksek Lisans Programları Tez Danışman Bildirimleri Hakkında
Otel Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı Otel İşletmelerinde Yiyecek İçecek Yönetimi Dersi Vize Sınavı Hakkında
Otel Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı Otel İşletmelerinde Yiyecek İçecek Yönetimi Dersi Vize Sınavı Hakkında
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi Telafisi Hakkında
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı Tedarik Zinciri Yönetimi Ders İptali Hakkında
Muhasebe ve Finansman Yüksek Lisans Programı Türev Piyasalar Dersi Vize Sınavı Hakkında
İşletme-Yönetim Organizasyon Doktora Programı Örgütsel Davranış Ders İptali Hakkında
İşletme-Yönetim Organizasyon Doktora Programı Bilim Felsefesi Ders İptali Hakkında
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı Siyaset Kuramı Vize Sınavı Hakkında
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı Türkiye'de Dış Ticaret Yönetimi Ders İptali Hakkında
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı Uluslararası Siyasi İktisat Dersi Vize Sınavı Hakkında
Grafik Tasarımı Anasanat Dalı ve Moda Tekstil Tasarımı Yüksek Lisans Programı Ders İptalleri Hakkında
Grafik Tasarımı Yüksek Lisans Programı Görsel Okuma Yöntemleri I-II Ders İptalleri Hakkında
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı İnsan Kaynakları Yönetimi Ders İptali Hakkında
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ile Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programları Ödev Teslimleri Hakkında
Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri I Dersi Vize Sınavı Hakkında
Klinik Psikoloji Doktora Programı Seminer Dersi Hakkında
Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı Yeni Toplumsal Hareketler Ders İptali Hakkında
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans programı Yerel Yönetim Yapıları ve Politikaları Dersi Vize Sınavı Hakkında
Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı Türk Vergi Sistemine Genel Bakış Vize Sınavı Hakkında
Psikoloji Yüksek Lisans Programı İleri Klinik Psikoloji Ders İptali Hakkında
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı Dünya Siyasetinde Çin, ABD ve Rusya Federasyonu Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi Ders İptali Hakkında
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı Afet Yönetimi Dersi Vize Sınavı Hakkında
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi Vize Sınavı Hakkında
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı Siyasi Tarih ve Türk Dış Politikası Ders İptalleri Hakkında
İşletme Yönetimi Ders İptali Hakkında
Klinik Psikoloji Programı (Tezsiz) Proje Toplantısı Hakkında
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı Yerel Yönetimlerde Bütçe ve Uygulamaları Dersi Vize Sınavı Hakkında
09.10.2018 Güncel - 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi Ders Programı ve Ders Seçimleri Hakkında Bilgilendirme
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı Siyasi Tarih ve Türk Dış Politikası Ders İptalleri Hakkında
Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı Türk Vergi Sistemine Genel Bakış Ders İptali Hakkında
Bedelli Askerlik Hakkında
Önemli Duyuru: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resmi Tatil Hakkında
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı Uluslararası Girişimcilik Ders İptali Hakkında
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı İnsan Kaynakları Yönetimi Ders İptali Hakkında
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Nöropsikolojik Değerlendirme Ders İptali Hakkında
Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı Kültürlerarası İletişim Ders İptali Hakkında
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı ile Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı Ders İptalleri Hakkında
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı Ortadoğu Siyasetinde Güncel Sorunlar Ders İptali Hakkında
Psikoloji Yüksek Lisans Programına (Tezsiz) Kayıtlı Olup Proje Aşamasına Gelen Öğrencilerin Dikkatine
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı Uluslararası Siyasi İktisat Dersinin İptali ve Telafisi Hakkında
Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı Kültür Değişimleri Dersi Telafisi Hakkında
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı Seminer Dersinin İptali ve Telafisi Hakkında
Psikoloji Yüksek Lisans Programı Ruhsal Travma Ders İptali Hakkında
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı ''Siyasi Tarih'' ve ''Türk Dış Politikası'' Ders İptalleri Hakkında
Arel Erasmus+Etkileşim Günü Etkinliği Hakkında
Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Sınavı Duyurusu
Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı ''Kültür Değişimleri'' Ders İptali Hakkında
Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı ''Kültür Değişimleri'' Ders İptali Hakkında
Klinik Psikoloji Tezsiz Programı Proje Toplantısı Hakkında
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı ''Stratejik Yönetimi'' Ders İptali Hakkında
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı ve Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Doktora Programı Ders İptalleri Hakkında
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı ''Uluslararası Ticaret Hukuku'' Ders İptali Hakkında
Klinik Psikoloji Doktora Seminer Dersi Hakkında
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Seminer Dersi Hakkında
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı ''Ortadoğu Siyasetinde Güncel Sorunlar'' Ders İptali Hakkında
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı ''İnsan Kaynakları Yönetimi'' Ders İptali Hakkında
Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılması Hakkında
İşletme-Yönetim Organizasyon Doktora Programı ''Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi'' Ders İptali Hakkında
Grafik Tasarımı Anasanat Dalı Başkanlığı ''Animasyon'' ve ''İllüstrasyon'' Ders İptalleri Hakkında
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı ''Afet Yönetimi'' Ders İptali Hakkında
Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Seminer Dersi Hakkında
Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı ''Bitirme Projesi'' Ders İptali Hakkında
Moda ve Tekstil Tasarımı Yüksek Lisans Programı Ders Başlangıç Tarihi Hakkında.
Klinik Psikoloji Ders İptali Hakkında
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı Ders İptali Hakkında
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Ve Doktora Süpervizyonları İçin Hoca Klinik Adresleri
Özel Öğrenci Statüsünden Asil Öğrenci Statüsüne Geçiş Hakkında
Psikoloji Anabilim Dalı Ders Seçimleri Hakkında
Yüksek Lisans ve Doktora Programları Ders Seçimleri Hakkında
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Bilim Sınavı Hakkında
Psikoloji-Klinik Psikoloji Doktora Bilim Sınavı Hakkında
7143 Sayılı Kanun İle Öğrenci Affından Yararlanmak İsteyen Öğrencilerimize Önemle Duyurulur
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans/Doktora Diplomaları Hakkında
?>