Sosyal Bilimler Enstitüsü

Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Sosyal bilimler alanında bilimsel araştırma ve analitik düşünme yetenek ve becerisine sahip, teknolojik, sosyal ve kültürel değişimleri anlayıp yorumlayabilen ve karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilecek nitelikte öğretim elemanları yetiştirerek bilimsel gelişmeye katkı sağlamak ve iş hayatının çeşitli alanlarında yetenekli insan gücüne katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Üniversitemizin temel değerleri ışığında, eğitim-öğretim programlarında sürekli iyileştirme yaparak, ulusal ve uluslar arası platformda önde gelen sosyal bilimler enstitüleri arasında yer almak ve üniversite-mezun dayanışmasının güçlendirildiği, akademik ve idari çalışmalara ilişkin çaba ve hedeflerin desteklendiği ve iş dünyası ile işbirliğinin geliştirildiği bir ortam sağlamaktır.

Kalite Politikası

Kaliteli bir eğitim sunmak temel hedefimiz olup, bu yolda politikamıza temel olabilecek esaslar aşağıdaki gibidir:

  • Üniversitemizin temel değerlerine bağlı kalarak, evrensel değerde bilgi üretmek ve bilimsel aktiviteleri geliştirmek,
  • Çağdaş bilimsel bilgiyi yaratıcı biçimde kullanabilecek bireylerin yetiştirilmesinde eğitime destek ve idari hizmet sağlayarak, yalnızca öğreten değil, öğrenen bireyler yetiştirmek,
  • Akademik ve idari personelin kendi hedeflerini gerçekleştirme çabalarının desteklendiği bir yapı oluşturmak, 
  • Öğretim üyeleri ve öğrenci haklarına saygılı, katılımcı, güvenilir ve işini en iyi şekilde yapmak, 
  • Kalite yönetim sistemi şartlarının etkinliğini sürekli iyileştirmektir.