Sosyal Bilimler Enstitüsü

İşletme-Muhasebe ve Finansman Programı (Doktora)

Muhasebe Finansman Doktora Programı, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini muhasebe-finansman alanında yapmış kişiler için mevcut bilgilerini geliştirecek ve niteliğini arttıracak, sektörde çalışan kişiler için ise kariyerleri için gereken tecrübe ve vasıfları kazandıracak bir programdır. 

Muhasebe Finansman Doktora Programı, konusunda uzman, nitelikli ve seçkin akademisyen kadrosu ile sekiz yarıyılı kapsayacak şekilde gerçekleştirilmektedir.  İlk iki yarıyılda muhasebe-finansman bilim dalındaki son gelişmeleri ve yenilikleri içerecek şekilde hazırlanmış temel derslerin eğitimi verilmektedir. Sonraki yarıyıllarda ise öğrencinin, konusunda uzman akademisyenlerin danışmanlıkları ışığında, tez çalışmasını yürütmesi sağlanmaktadır.

Programın temel amacı, bireylerin muhasebe-finansman alanındaki rekabet güçlerini arttırmasını sağlayacak ve akademik alanda bilimsel katkı sağlayacak donanıma sahip olmalarına yardımcı olmaktır.