Sosyal Bilimler Enstitüsü

Otel Yöneticiliği Programı (Yüksek Lisans)

Günümüzde gerek ülkelerin gerekse global ekonominin önemli kısmını karşılayan turizm endüstrisi içerisinde yer alan otel işletmeleri her geçen gün değişmekte ve gelişmektedir. Otel işletmelerinin temel hedefiyse farklılaşan müşteri ihtiyaç, beklenti ve isteklerine uygun, uluslararası pazarda rekabet üstünlüğü sağlayabilen yönetim anlayışıyla misafirlerini en üst düzeyde memnun etmektir. Dolayısıyla endüstri içerisinde varlıklarını sürdürmek ve rekabet avantajı elde etmek isteyen otel işletmeleri çağdaş yönetim anlayışlarını uygulamak, endüstri üst düzey hizmet sunmak, yeni trendleri takip etmek, uygulamak ve misafirlerin değişen özelliklerini, isteklerini, ihtiyaç ve beklentilerini araştırmak zorundadır. Bu nedenle Otel Yöneticiliği Yüksek Lisans Programıyla endüstrinin ihtiyaç duyduğu bilgiye sahip, yönetsel beceri, iletişim ve uygulama konularında uzmanlar, üst düzey yöneticiler ve akademisyen adayları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Otel Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı otel, restoran, acente gibi tüm turistik işletmelerin üst düzet yönetimini gerçekleştirebilen, analitik düşünebilen, karar verebilen ve problem çözme odaklı üst düzey yöneticiler yetiştirmektir. Diğer taraftan Otel Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı bu alanda bilimsel araştırma yapmak isteyenlere bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme, yorumlama ve endüstrinin gelişimi için önerilerde bulunma için gerekli bilgi, beceri ve yeteneği kazanmasını da sağlamaktadır.

Program mezunları, çeşitli eğitim kurumlarında eğitmen, otel işletmelerinde üst düzey yönetici, Kültür ve Turizm Bakanlığında uzman olarak çalışabilme imkanına sahiptirler. Ayrıca doktora eğitimlerine devam eden öğrenciler, eğitimleri süresi içerisinde çeşitli üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak görev yapabilmektedirler.