Tıp Fakültesi

İstanbul Arel Üniversitesi, 18 Mayıs 2007 yılında 5656 sayılı yasanın ek 76 maddesi ile Kemal Gözükara Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kuruldu. Üniversitemizin Mütevelli Heyet Başkanlığını Özgür GÖZÜKARA, Rektörlüğünü Prof. Dr. Ali Argun KARACABEY yürütmektedir.

İstanbul Arel Üniversitesi 2012 yılında tıp fakültesi kurma çalışmalarına başlamış ve bu bağlamda Medicana İnternational İstanbul Hastanesi A.Ş. ile İstanbul Arel Üniversitesi arasında yükseköğretim kurulunca düzenlenen vakıf üniversiteleri tıp fakülteleri ile özel hastanelerin işbirliği (afiliasyon) usul ve esasları çerçevesinde yapılan protokol 05.03.2012 tarihinde imzalanmıştır.

İstanbul Arel Üniversitesi 06.03.2012 tarih ve 20.12-04 no’lu senato toplantısında tıp fakültesi kurulmasının uygun görüldüğüne dair karar alınmış ve mütevelli heyetine sunulmuştur.

İstanbul Arel Üniversitesi 06.03.2012 tarih ve 20.12-02 sayılı Kemal GÖZÜKARA başkanlığındaki toplantıda senatonun tıp fakültesi kurulma kararı mütevelli tarafından uygun görülmüş ve onay alınmak üzere Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmiştir

İstanbul Arel Tıp Fakültesi’nin kurulması, Milli Eğitim Bakanlığının teklifleri üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesine göre bakanlar kurulunca 14.03.2016 tarihinde kararlaştırılmış ve resmi gazetenin 2016-8700 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Tıp Fakültesi Kurucu Dekanlığına 22.04.2016 tarihiyle Prof. Dr. Enver DURAN atanmıştır.

Sevgili genç arkadaşlarım ve meslektaşlarım;

hekimlik, saygı duyulan ve küresel bir meslek olmasıyla beraber;  teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, sürekli değişim ve yenilikleri içinde barındırır. Mesleğimiz;  zor, sorumluğu ağır ama bir o kadar da kutsal, manevi değerleri büyük ve onurlu bir meslektir.

Hekim adayları olan sizlere tıp eğitiminin temelini ve ayrıntılarını oluşturan bilgiler, alanında kendini kanıtlamış bilim insanları tarafından verilecektir. Bu sayede sadece hekimliği değil, bilimsel araştırmacılığı da öğreneceksiniz.  Üniversitemizin teknolojik imkanları, gelişmiş laboratuvarları ve geniş olanakları sizlerin teoride ve pratikte yetkinlik kazanmanızı sağlayacaktır.

İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak; sizleri en yüksek düzeyde donanımlı,  modern, sorgulayan, araştıran, sorumluluk sahibi ve hepsinden önemlisi önceliği insan sevgisi ve insanlığa karşılıksız hizmet olan hekimler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin mevcut tüm imkanları sizlerin,  ülkemizin insanlarına ve insanlığa gelecekte sağlık hizmetini en iyi şekilde verebilecek hekimler olarak yetiştirilmeniz için kullanılacaktır. Sizlere düşen görev çok çalışmak ve omuzlarınıza yüklenen bu sorumluluğun bilinci ile doktor olmanızdır.

Başarı dileklerimle.