Tıp Fakültesi

Yönetim Kurulu

Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Niyazi ACER

Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hüseyin SÜRÜCÜ

Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Köksal ÖNER

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Uğur ÇEVİKBAŞ

Üye

Prof. Dr. Gülden KAFALI

Üye

Prof. Dr. Özge UZUN

Üye

Doç. Dr. Yağmur ÖZYER AKSOY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Tuba MUTLU TURGUT

Üye

Öznur BİBER

Dekanlık Yönetici Asistanı/ Raportör