Ana içeriğe atla
Kalite Güvencesi Takvimi 2021
Kalite Güvencesi Takvimi2021
Kalite Güvencesi Takvimi2021

Kalite Güvencesi Takvimi 2021

İstanbul Arel Üniversitesi
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme 
Çalışma Takvimi
(1.01.2021-31.12.2021) 
Çalışma Başlıkları Sorumlular Takvim
Program Özdeğerlendirme Raporlarının ÜBYS'ye girişi 
(1 Ocak-31 Aralık 2021)
Akademik Birimler 1 Eylül 2021-14 Ocak 2022
İdari Birim Yıllık Faaliyet Raporlarının Genel Sekreterliğe İletilmesi
(1 Eylül 2020-31 Ağustos 2021)
İdari Birimler 17.Eyl.21
İdari Birim Yıllık Faaliyet Raporlarının Analiz Edilerek Rektörlüğe Sunulması
 
Genel Sekreterlik 15.Eki.21
Uygulama Araştırma Merkezleri Faaliyet Raporu 
(1 Eylül 2020-31 Ağustos 2021)
UYGAR Merkezleri 17.Eyl.21
Akademik Birim Dönem Faaliyet Raporlarının Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Alt Komisyonuna sunulması Dekanlıklar/Müdürlükler Her akademik dönem sonundaki bir ay içinde
Ders Dönem Sonu Raporlarının Hazırlanması Akademik Birimler Her Akademik dönem sonundaki bir ay içinde
Ders Dönem Sonu Raporlarının bölüm kurullarında değerlendirilmesi ve Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonuna raporlanması Akademik Birimler Her Akademik dönem sonundaki bir ay içinde
Akademik Danışmanlık Faaliyetlerinin Raporlanması Akademik Birimler Akademik dönem sonundaki bir ay içinde
Akademik/İdari Birim Kalite Komisyonları Yıllık Faaliyet Raporlarının sunulması Akademik Birim Kalite Komisyonları 3.Ara.21
Çalışma Gruplarının faaliyet raporlarını sunması Çalışma Grupları 30 Nisan 2021, 30 Temmuz 2021, 24 Eylül 2021, 21 Ocak 2022
Üniversite Kurum İçi Değerlendirme Raporu'nun hazırlanması Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Alt Komisyonu YÖKAK tarafından ilan edilecek tarih
Akademik/İdari Personel ve Öğrenci Genel Memnuniyet Anketlerinin uygulanması Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Alt Komisyonu 14 Mayıs-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında
Kurum İçi Değerlendirme Raporu-2020'un Akademik Değerlendirme Kalite Komisyonu, Akademik Birim kalite Komisyonları, Kalite Temsilcileri ile birlikte değerlendirmesinin yapılması Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Alt Komisyonu 30.Nis.21
ÜBYS ile Program Özdeğerlendirme Raporu hazırlama eğitiminin verilmesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Alt Komisyonu 3.Eyl.21
Stratejik Plan Anahtar Performans göstergeleri izlenmesi Stratejik Planlama 15 Kasım -3 Aralık 2021
Politika Performans Göstergelerinin İzlenmesi Stratejik Planlama 15 Kasım -3 Aralık 2021
Stratejik Plan Anahtar Performans göstergelerinin izleme sonuçlarının Akademik Değerlendirme ve Kalite Komisyonuna raporlanması ve Üniversite Üst Yönetiminde Değerlendirilmesi Stratejik Planlama 17.Ara.21
Politika Performans göstergelerinin izleme sonuçlarının Akademik Değerlendirme ve Kalite Komisyonuna raporlanması ve Üniversite Üst Yönetiminde Değerlendirilmesi Stratejik Planlama 17.Ara.21
Mezun İzleme Sistemi Anket Sonuçlarının Raporlanması ARELKAM 17.Eyl.21
Mezun Yeterlik Anketi Sonuçlarının Raporlanması ARELKAM 17.Eyl.21