Ana içeriğe atla
2019-2020
2019-2020
2019-2020

2019-2020

Aktif Öğrenci Sayıları

Eğitim Seviyesine Göre
Seviye Sayı Oran*
Önlisans

4436

36,40

Lisans

4825

39,60

Lisansüstü

2923

24,00

Toplam

12184

100

*Bir seviyedeki Öğrenci sayısının, üniversite geneli aktif öğrenci sayısına oranı

Eğitim Seviyesine Göre Uluslararası Öğrenci Sayısı
Seviye Sayı Oran*
Önlisans

47

0,38

Lisans

355

2,91

Lisansüstü

31

0,25

Toplam

433

3,55

*Bir seviyedeki Öğrenci sayısının, üniversite geneli aktif öğrenci sayısına oranı

Akademik Birimlere Göre
Fakülte/Yüksekokul Uluslararası Öğrenci Sayısı Toplam Sayı Oran*
Fen-Edebiyat Fakültesi

8

830

6,81

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi

138

1332

10,93

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

71

672

5,51

İletişim Fakültesi

4

390

3,20

Güzel Sanatlar Fakültesi

11

87

0,71

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

110

1214

9,96

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

13

300

2,46

Toplam

355

4825

39,60

*Bir akademik birimdeki Öğrenci sayısının, üniversite geneli aktif öğrenci sayısına oranı

 

Enstitülere Göre
Enstitü Sayı Oran*
Sosyal Bilimler Enstitüsü 2493

85,28

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 143

4,89

Fen Bilimleri Enstitüsü 287

9,81

Toplam 2923

100

*Bir enstitüdeki Öğrenci sayısının, üniversite geneli aktif öğrenci sayısına oranı

 

Lisansüstü Eğitim Düzeyine Göre
Enstitü Yükseklisans Doktora
Sosyal Bilimler Enstitüsü 2232 261
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 143 0
Fen Bilimleri Enstitüsü 271 16
Toplam 2646 277

 

Bursluluk Statüsüne Göre
Burs Sayı Oran*
Tam Burslu 1287 13,92
%75 Burslu 881 9,53
%50 Burslu 4393 47,52
%25 Burslu 274 2,96
Ücretli 2409 26,06
Toplam 9244 100

*Burslu ve ücretli öğrenci sayısının, toplam aktif öğrenci sayısına oranı

 

Öğretim Elemanı Sayıları

Unvanlarına Göre
Unvan Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Dr. Öğr. Gör. Ar. Gör Toplam
Sayı 52 20 138 3 168 56 437

 

Akademik Birim ve Unvanlarına Göre
Unvan Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Dr. Öğr. Gör. Ar. Gör Toplam
FEF 7 4 28 - 3 7 49
MMF 16 4 37 - 6 17 80
İİBF 12 8 24 - 2 5 51
İF 2 2 12 - 5 5 26
TF 4 - - - - - 4
GSF 3 - 5 - 1 2 11
SBYO 8 - 15 - 8 15 46
UBYO - 2 10 1 1 5 19
MYO - - 7 2 116 - 125
YDYO - - - - 26 - 26
Toplam 52 20 138 3 168 56 437

 

Çalışma Statüsüne Göre
Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Toplam Oran*
Fen Edebiyat Fakültesi 49 20 69 71
Mühendislik Mimarlık Fakültesi 80 44 124 65
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 51 3 54 94
İletişim Fakültesi 26 14 40 65
Tıp Fakültesi 4 - 4 100
Güzel Sanatlar Fakültesi 11 7 18 61
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 46 22 68 68
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 19 1 20 95
Meslek Yüksekokulu 125 54 179 70
Yabancı Diller Yüksekokulu 26 8 34 77
Sosyal Bilimler Enstitüsü 1 20 20 5
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - 15 15 0
Fen Bilimleri Enstitüsü - 20 20 0
Toplam 437 228 665 66

*Tam Zamanlı öğretim elemanı sayısı oranı

 

Araştırma Geliştirme

İstanbul Arel Üniversitesinde Yürütülen Araştırma Projeleri
Destek Sağlayan Kurum Proje Saysısı Proje Bütçesi
TÜBİTAK 4 1.989.626 TL
Avrupa Birliği 2 531.602 TL
ISTKA 2 4.833.332 TL
Toplam 8 7.354.560 TL

 

Bilimsel Yayınlar

İstanbul Arel Üniversitesi Adresli Yayınların Almış Olduğu Atıf Sayıları

Toplam Yayın Sayısı

451  

Atıf Sayısı Toplamı

4.072  

Kendi atıfları hariç atıf sayısı

3.647  

Atıf yapan yayın sayısı

2.795  

Kendi atıfları hariç atıf yapan yayın sayısı

2.626  

Yayın başına ortalama atıf sayısı

9,03  

h-indeksi

28  

 

Kütüphane

Kütüphane Kaynakları
Basılı Kitap Sayısı 57,567  
Basılı Dergi Aboneliği 72  
Elektronik Kitap 254,948  
Elektronik Dergi 45,845  

 

Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüp Aktiviteleri
Kulüp Sayısı 65  
2018-2019 Akademik yılı Aktivite Sayısı 171  
2018-2019 yılı Düzenlenen Sosyal Sorumluluk Projesi Sayısı 12  

 

Fiziki Alan

Kapalı Açık Alan Bilgileri
Yerleşke(m2) Kapalı Alan(m2) Açık Alan(m2) Toplam(m2)
Tepekent Yerleşkesi 52.413,5 453.750 506.163,5
Sefaköy Yerleşkesi 18.561,8 14.876 33.437,8
Cevizlibağ Yerleşkesi 14.783,4 3.483 18.266,4
Toplam 85.758,7 472.109 557.867,7

 

Mezun Bilgi Sistemine Kayıtlı Mezun Bilgisi

Eğitim Seviyesine Göre
Seviye Sayı Oran*
Önlisans

299

34,57

Lisans

437

50,52

Lisansüstü

129

14,91

Toplam

865

100,00

*Bir seviyedeki Mezun sayısının, MİS’ne kayıtlı mezun sayısına oranı

 

Akademik Birimlere Göre
Fakülte/Yüksekokul Sayı Oran*
Fen-Edebiyat Fakültesi

96

11,09

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi

193

22,31

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

29

3,35

İletişim Fakültesi

12

1,38

Güzel Sanatlar Fakültesi

2

0,23

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

75

8,67

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

30

3,46

Meslek Yüksek Okulu

299

34,56

Toplam

736

85,08

*Bir akademik birimdeki Mezun sayısının, MİS’ne kayıtlı mezun sayısına oranı

 

Enstitülere Göre
Enstitü Sayı Oran*
Sosyal Bilimler Enstitüsü 125 14,45
Fen Bilimleri Enstitüsü 4 0,44
Toplam 129

15,00

*Bir enstitüdeki Mezun sayısının, MİS’ne kayıtlı mezun sayısına oranı

 

Mezun İstihdam Bilgisi
Seviye Sayı Oran*
Çalışıyor 501 57,92
Çalışmıyor 364 42,08
Toplam 865 100

*Çalışan Mezun sayısının, MİS’ne kayıtlı mezun sayısına oranı