Ana içeriğe atla
Kalite Komisyonu Sayılarla Arel 2020-2021
Kalite Komisyonu Sayılarla Arel 2020-2021
Kalite Komisyonu Sayılarla Arel 2020-2021

2020-2021

 

Aktif Öğrenci Sayıları

Eğitim Seviyesine Göre

Seviye

Uluslararası Öğrenci Sayısı

Toplam Sayı

Oran*

Önlisans

64

3719

40,19

Lisans

560

3899

42,13

Lisansüstü

49

1635

17,66

Toplam

673

9253

100

*Bir seviyedeki Öğrenci sayısının, üniversite geneli aktif öğrenci sayısına oranı

Akademik Birimlere Göre

Fakülte/Yüksekokul

Uluslararası Öğrenci Sayısı

Toplam Sayı

Oran*

Fen-Edebiyat Fakültesi

17

710

7,43

Güzel Sanatlar Fakültesi

14

101

1,06

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

134

697

7,29

İletişim Fakültesi

11

313

3,28

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

246

1050

10,99

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

136

1021

10,68

Tıp Fakültesi

2

7

0,07

Toplam

560

3899

40,80

*Bir akademik birimdeki Öğrenci sayısının, üniversite geneli aktif öğrenci sayısına oranı

Lisansüstü Eğitim Düzeyine Göre

Enstitü

Uluslararası Öğrenci Sayısı

Toplam Sayı

Oran*

Yüksek Lisans

30

1394

15,06

Doktora

0

241

2,60

Toplam

30

1635

17,66

*Bir enstitüdeki Öğrenci sayısının, üniversite geneli aktif öğrenci sayısına oranı

Yüksek Lisans Tezli/Tezsiz Öğrenci Sayısı

Enstitü

Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı

Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı

Yüksek Lisans

1099

295

Oran

78,84

21,16

Toplam

1394

Bursluluk Statüsüne Göre

Burs

Sayı

Oran*

Tam Burslu

1.150

11,71

%75 Burslu

839

8,54

%50 Burslu

3.866

39,35

%25 Burslu

213

2,17

Üniversite Bursları

4.151

42,25

Ücretli

2.121

21,59

Toplam

12.340

 

*Burslu ve ücretli öğrenci sayısının, toplam aktif öğrenci sayısına oranı

   

Mezun Öğrenci Sayısı

Eğitim Seviyesine Göre Akademik Birim ve Unvanlarına Göre

Seviye

Uluslararası Öğrenci Sayısı

Toplam Sayı

Önlisans

37

19316

Lisans

52

10210

Yüksek Lisans

0

2826

Doktora

0

87

Toplam

89

32439

 Öğretim Elemanı Sayıları

Akademik Birim ve Unvanlarına Göre

Unvan

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Dr.Öğr. Üyesi

Öğr.Gör.Dr.

Öğr.Gör.

Arş.Gör. Toplam
FEF

7

2

22

 

3

11

45

MMF

18

8

40

 

6

16

88

İİBF

11

11

22

 

3

13

60

İF

1

1

10

 

3

8

23

TF

12

 

5

     

17

GSF

2

2

11

 

2

3

20

Rektörlük        

1

 

1

SBYO

6

1

12

 

8

12

39

MYO

2

1

11

 

105

 

119

UBYO  

2

       

2

YDYO    

1

 

23

 

24

Toplam

59

28

134

 

154

63

438

Unvanlarına Göre

Unvan

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Dr.Öğr. Üyesi

Öğr.Gör.Dr.

Öğr.Gör.

Arş.Gör. Toplam
Sayı

59

28

134

 

154

63

438

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayıları

Unvan

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Dr.Öğr. Üyesi

Öğr.Gör.Dr.

Öğr.Gör.

Arş.Gör. Toplam

Sayı

1

1

3

     

5

 Araştırma Geliştirme

İstanbul Arel Üniversitesinde Yürütülen Araştırma Projeleri

Destek Sağlayan

Yürütülen Proje Sayısı

Tamamlanan Proje Sayısı

Toplam Proje Bütçesi

TÜBİTAK

2

14

4.854.523

Avrupa Birliği

2

0

784.240

ISTKA

0

7

5.677.121

Büyükelçilik

0

1

139.482

Dernek

0

1

20.000

BAP

6

3

483.112

TOPLAM

10

26

11.958.478

URAP Türkiye Sıralaması

Sıralama 2018 2019 2020
Vakıf 21 19 14
Tüm üniversiteler 107 101 85

 Bilimsel Yayınlar

İstanbul Arel Üniversitesi Adresli Yayınların Almış Olduğu Atıf Sayıları

Toplam Yayın Sayısı (SCI, SSCI, ve AHCIendeksli) 559
Atıf sayısı toplamı 4.232
Kendi atıfları hariç atıf sayısı 3.521
Atıf yapan yayın sayısı 2.857
Kendi atıfları hariç atıf yapan yayın sayısı 2.626
Yayın başına ortalama atıf sayısı 7,57
h-indeksi 29
Q1 yayın oranı 43.11

 Kütüphane

Kütüphane Kaynakları

Basılı Kitap Sayısı 62.369
Basılı Dergi Aboneliği 89
Elektronik Kitap 268.146
Elektronik Dergi 50.648

Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüp Aktiviteleri

Kulüp Sayısı 64 
2019-2020 Akademik yılı Aktivite Sayısı 292
2019-2020 yılı Düzenlenen Sosyal Sorumluluk Projesi Sayısı 8

Fiziki Alan

Kapalı ve Açık Alan Bilgileri

Kemal Gözükara Yerleşkesi

Kapalı Alan (m2)

52.413,5

Nitelikli Açık Alan (m2)

142.254,0

Toplam (m2)

194.667,5

Sefaköy Yerleşkesi

Kapalı Alan (m2)

18.561,8

Nitelikli Açık Alan (m2)

14.876,0

Toplam (m2)

33.437,8

Cevizlibağ Yerleşkesi

Kapalı Alan (m2)

14.783,4

Nitelikli Açık Alan (m2)

3.483,0

Toplam (m2)

18.266,4

TOPLAM

246.371,7

 

 Mezun Bilgi Sistemine Kayıtlı Mezun Bilgisi

Eğitim Seviyesine Göre

Seviye

Sayı

Oran*

Önlisans

592

46.18

Lisans

564 43.99

Lisansüstü

126

9.83

Toplam

1282

100

*Bir seviyedeki Mezun sayısının, MİS’ne kayıtlı mezun sayısına oranı

 

Akademik Birimlere Göre

Fakülte/Yüksekokul

Sayı

Oran*

Fen-Edebiyat Fakültesi 

127 

9.91%

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi 

222 

17.32%

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 

102 

7.96%

İletişim Fakültesi 

30 

2.34%

Güzel Sanatlar Fakültesi 

0.70%

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 

74 

5.77%

Meslek Yüksek Okulu 

592 

46.18%

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

126 

9.83%

Toplam

1282

100.00%

*Bir akademik birimdeki Mezun sayısının, MİS’ne kayıtlı mezun sayısına oranı

Mezun İstihdam Bilgisi

Seviye

Sayı

Oran*

Çalışıyor

648

50.55%

Çalışmıyor

634

49.45%

Toplam

1282

100.00%

 *Çalışan Mezun sayısının, MİS’ne kayıtlı mezun sayısına oranı