Ana içeriğe atla
Kalite Geliştirme Çalışma Alt Komisyonu
Kalite Alt Komisyonu
Kalite Alt Komisyonu

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Alt Komisyonu

Prof. Dr. Ergül BERBER Rektör Yard.
Dr. Öğr. Ü. Ürün ŞEN SÖNMEZ Atatürk İlke ve Inkılap Tarihi V. Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Esra AYDIN GÖKTEPE İİBF Öğr. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ali Bilgin VARLIK İİBF Öğr. Üyesi
Öğr. Gör. Gökçe CEBECİ MYO Öğr. Üyesi
Öğr. Gör. Çağlayan KARAGÖZLER MMF Öğr. Gör.
Ayşe UÇKAN ARELKAM/Müdür
Tuba AKTAŞ ERASMUS+/Uzman